Regels

Regels omtrent UAB Zenith Amsterdam Terminal.

 • Ieder binnenvaartschip dient een aanmelding te doen, om aan de voorwaarden van de aanmelding te voldoen dienen de bijbehorende vragen ingevuld te worden.
 • Ieder aanmelding kan gedaan worden zodra het schip zich bevindt binnen het kader hieronder aangegeven.
 • De aangeleverde documentatie dient juist te zijn. Bijgevoegde documenten dienen compleet en correct te zijn.
 • De aanmeld tijd is de tijd van accepteren van Zenith Amsterdam Terminal/ waarbij de timestamp van de feedback geldt, daar een binnenvaartschip vanaf Centraal station Amsterdam tot Zenith terminal ongeveer 1 uur nodig heeft, tellen we plus 1 uur ten opzichte van de acceptatie tijd, dit is dan de meldtijd. Deze tijd wordt door Zenith Amsterdam ingevuld op de timesheet.
 • Er wordt van een binnenvaartschip verwacht dat er niet per telefoon met Zenith Amsterdam Terminal gecommuniceerd wordt. Er mag alleen in een noodsituatie per telefoon contact gezocht worden.
 • Zenith Amsterdam Terminal zal binnen 1,5 uur van ontvangst van de vooraanmelding feedback geven middels de website.
 • Zenith Amsterdam Terminal zal binnen 1 uur na ontvangst van de aanmelding feedback geven via de site.
 • Zenith Amsterdam Terminal zal het binnenvaartschip telefonisch verzoeken naar het geplande steiger te komen.
 • Indien een binnenvaartschip om welke reden dan ook niet, op het toegewezen steiger kan zijn, heeft Zenith Amsterdam het recht het binnenvaartschip op een ander moment te plannen dan wel te annuleren. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op het schip.
 • Door de UAB-melding geeft u Zenith Amsterdam Terminal toestemming om uw schip te volgen via AIS. De beschikbaar gestelde feedback en wachttijden zijn vrijblijvend en indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.
 • Indient er een bemanningswissel zal plaatsvinden of u bezoekers verwacht, terwijl u langs een van onze steigers afgemeerd ligt, dient u de gegevens van alle personen aan te melden via UAB en vervolgens aan de portier van Zenith Amsterdam Terminal door te geven via zenithreceptie-ams@zenithterminals.com
 • Zenith Amsterdam Terminal behoudt zich te allen tijde het recht om keuzes en beslissingen, anders dan in deze regels beschreven te hanteren.
 • Scheepsbemanning en bezoekers dienen zich te houden aan de ISPS-regels.

Terminal condities

Bekijk >

Geofence© Copyright 2024 Zenith Energy Amsterdam Terminal B.V. All rights reserved